BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE

  • 38 květových esencí, které na jemné rovině pomáhají odstranit duševní napětí
  •  vnáší do našich životů HARMONII a VYROVNANOST
  • neošetřují nemoc či její příznaky, ale individualitu člověka
  • tyto květy působí především na emocionální rovině
  • jsou vhodné všechny i pro těhotné a kojící matky a děti

Bachovy květové esence

Objevitelem esencí je Dr.Edvard Bach.
Byl prvním, kdo zjistil, že v rostlinách se skrývají vibrace. Jejich správným výběrem a použitím mohou nastolit v člověku ztracenou harmonii a vyrovnanost, a tím zabránit nemoci, aby se rozšířila nebo napomoci jejímu vyléčení.

Žil v letech 1886-1936. Byl doktorem medicíny a výzkumník,vědec,bakteriolog.
Velmi ho fascinovalo léčitelské umění Dr.Hahnemanna (zakladatele homeopatie), ale věřil, že musí existovat i jednodušší způsob, kterým je možné léčit nemoci.
Ze svých bakteriologických výzkumů a ze své praxe při léčení pacientů nabyl přesvědčení,že by se choroboplodné zárodky nemohly v těle uchytit a růst, kdyby k tomu neměly nachystanou "půdu".

Tu do velké míry připravuje mysl. Zaměřil se tedy na disharmonii duševních stavů - obecných lidských charakterových slabostí a ne duševních nemocí.

Popsal 38 květů s přesným udáním účinků. Předností jeho esencí je jedinečnost, čistota a dostupnost.

Jsou jednoduché,netoxické a mohou je užívat lidé každého věku.
V dnešní komplikované době jsou proto velmi vyhledávané a oblíbené.

Nemoc je chápána jako disharmonie mezi duší a tělem.Člověk může být uzdraven,pokud se mu navrátí pocit vnitřního štěstí a pokud on sám bude chtít naplnit své životní poslání.Pak už vše ostatní bude jednoduché.

Bachovy esence působí výhradně na emocionální úrovni.Vyrovnání emocí působí pozitivně na tělo i duši.

První krokem ke zdraví je schopnost otevřít se emocím a přijmout jejich poselství - uvědoměle zacházet s emocemi.

Jejich potlačováním,záměrným přehlížením a překrýváním či idealismem kráčíme k hromadění problémů. Emoce jsou živé a jejich potlačení funguje jako časovaná bomba.

Emoce, jak je definoval Bach, zůstaly stále stejné i teď.
Člověk touží milovat a být milován,touží po jistotách blízkosti a sounáležitosti, po radosti, štěstí a duševním klidu.

Nepotřebujeme objevovat svět kolem nás, ale v svět v nás.

Bachovy esence se vždy vybírají na negativní emoční stavy. Cílem práce s esencemi je pomoci člověku překonat negativní stavy a nálady, a tak mu umožnit návrat do jeho přirozené vnitřní rovnováhy.

Dr. Bach říkal, že pouze osobnost bez vnitřních konfliktů je vůči nemocem imunní.

Bachova terapie je výsostně individuální.Je třeba respektovat osobnost a individualitu reakcí každého klienta.
Existuje sice jen 38 základních esenci a jedna Krizová esence, ale je možné kombinováním jednotlivých esencí připravit nespočet kombinací. 

V tom je jejich síla a jedinečnost.Nabízejí každému člověku šanci přiblížit se co nejvíc své pravé vnitřní podstatě a z této podstaty pak jednat a žít.

ČLOVĚK MÁ RADOST Z TOHO, ČÍM JE A CO DĚLÁ.
ŠTĚSTÍ NEVYŽADUJE ŽÁDNÉ ÚSILÍ ANI NÁMAHU.
ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ JSOU PODSTATOU LIDSKÉHO BYTÍ.
zdroj informací :
Bachovy květové esence od A do Z
Katarina Michel
 

S výběrem Bachových esencí vám ráda pomohu .